Integruota istorijos, dorinio ugdymo (etikos), lietuvių ir anglų kalbos pamoka ,,Apie Lietuvos valstybės sukūrimą, Mindaugą ir Klaipėdos miestą”

Spalio 12 dieną 5c klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje, kuri vyko Prano Domšaičio galerijoje. Pamoka kitaip, kitur ir kitame laike. Netradicinėms pamokoms ruošėsi būrelis mokytojų: anglų kalbos mokytojos Lina Kripienė ir Kristina Rasiukienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laura Rojutė-Maselskienė, istorijos ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Jociuvienė.

Prano Domšaičio galerijoje pamokas vedė mokytoja Eglė Jociuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Simanaitienė ir anglų kalbos mokytoja Lina Kripienė, puikiai talkino pristatant eksponatus, ruošiant erdvę ir priemones mokymui galerijos parodų kuratorė Vaidė Gaudiešiūtė.

Penktokai išsiaiškino, kodėl lietuviams reikėjo vienytis, kokiomis savybėmis turėjo pasižymėti valstybės kūrėjas Mindaugas, kokius pokyčius valstybėje lėmė Mindaugo krikštas, mokėsi ilgąsias ir trumpąsias balses, kalbėdamiesi angliškai dėliojo detales ir kūrė praeities miestą, kurį galėtų aplankyti, bet likti norėtų savame, dabartiniame Klaipėdos mieste. Mokiniai dalyvavo užsiėmimo pradžios refleksijoje ,,Jeigu karaliumi būčiau…”, pamokos, kuri užtruko dvi valandas, pabaigoje įvertino veiklas, kalbėjo apie įgytas žinias ir patirtas emocijas. Iš galerijos išėjome daug dirbę ir šiek tiek pavargę, tačiau pakylėti ir kupini naujų minčių.

Informaciją parengė istorijos ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Jociuvienė


Keisti teksto dydį