,,Kapitono Liudviko Stulpino atminties pėdsakais“

Spalio 25 d. ir 29 d. ketvirtokai paminėjo kapitono Liudviko Stulpino atminimą, 150-ąsias jo gimimo metines bei besiartinančią Vėlinių dieną integruotoje nuotolinėje dorinio ugdymo pamokoje ,,Kapitono Liudviko Stulpino atminties pėdsakais“. Stebėdami skaidrių pateiktį mokiniai trumpai prisiminė kapitono biografijos momentus, peržvelgė nuotraukas iš daugelį metų vykusios Vėlinių susikaupimo kompozicijos „Žvakių liepsnelių šviesoje lenkiamės…“ prie kapitono Liudviko Stulpino kapo Kopgalio kapinaitėse. Buvo prisiminta, kaip yra įamžinta kapitono atmintis. Skambėjo ketvirtokų skaitovų alegoriniai pasakojimai apie jūrininką ir lelijas; apie karalienę, kuri surengė amžinybės puotą; apie tai, kaip kantriai turime priimti gyvenimo išbandymus ir nepasiduoti. Mokiniai buvo paskatinti, esant galimybei, apsilankyti Kopgalio kapinaitėse, nepamiršti pagerbti ir išėjusių amžinybėn savo giminaičių. Pamokos apibendrinimas – vienas įsimintas žodis ,,nuspalvino“ virtualias valteles. Tai tarsi simbolinė vaikų dovana Kapitonui.

Informaciją parengė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Vida Žirnova


Keisti teksto dydį