Klaipėdos miesto dorinio ugdymo olimpiada

Klaipėdos miesto dorinio ugdymo (etikos) olimpiadoje mūsų Progimnazijos mokinių – Gabijos Jonaitytės ir Matildos Jonikaitės žinios buvo įvertintos puikiai, o Adrija Ryžkovaitė laimėjo I vietą. Mokines olimpiadai parengė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Jociuvienė.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė


Keisti teksto dydį