Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena

Progimnazijos mokiniai kasmet dalyvauja Respublikinėje akcijoje, skirtoje Tarptautinei tolerancijos dienai pažymėti. Šių metų simbolis – Tolerancijos miestas. Mokiniai fotografavo, piešė, konstravo, kūrė maketus ir filmukus. Aktyviai dalyvavę kūrybiniame procese suprato, kad Tolerancijos miesto kūrimas – tai nuomonių įvairovė, žmonių skirtybės ir abipusė pagarba. Kiek žvilgsnių, tiek minčių ir kūrybos įvairovės, kuri dažnai nedera tarpusavyje, tačiau tikroji dermė, visuma slypi žmogaus širdyje, pakantume ir pagarboje kitam, kitokiam bei aplinkai. Ačiū aktyviai dalyvavusiems 1a, 4a, 4c, 5c, 7c, 7b, 6a, 6b, 8d, 8b klasių mokiniams. Dėkojame 5a, 5b, 5d, 6c mokiniams, kurie statė tolerancijos namus per dorinio ugdymo (etikos) pamokas.

Dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja Eglė Jociuvienė


Keisti teksto dydį