SVEIKINAME!

2021-02-08 mokykloje įvyko dorinio ugdymo (tikybos) 8 kl. mokinių nuotolinė olimpiada. Dėkojame visiems dalyvavusiems, o jų buvo net 10, ir sveikiname nugalėtojus, parodžiusius geriausias žinias ir dvasinį pasiruošimą:

1. Enriką Brazauskaitę, 8b kl.

2. Donatą Vygantaitę, 8c kl.

3. Armandą Ališauską, 8c kl.

Šie mokiniai dalyvaus miesto dorinio ugdymo (tikybos) 8 kl. mokinių olimpiadoje kovo 4 d. Linkime sėkmės!


Keisti teksto dydį