,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”

Jau trečius metus Progimnazijoje sėkmingai įgyvendinama programa ,,Tyrinėjimo menas”, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas. „Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą.

Spalio 15 d. įvyko pirmasis šių mokslo metų ,,Mokytojų klubo“ ir 5d klasės mokinių susitikimas su projekto kūrybininkėmis Rima ir Lina.

Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija ,,Kūrybinės jungtys“. Programa yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė

Paveikslėlis1Paveikslėlis2


Keisti teksto dydį