Apie mokyklą

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija – savivaldybės bendrojo ugdymo mokykla, teikianti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį 1-os dalies ugdymą.
Vaikai nuo 1-osios klasės mokomi ne tik bendrųjų dalykų, bet kryptingai ugdomi jų meniniai gebėjimai teatro, dailės, muzikos ir šokio srityse. Skiriamas dėmesys ekonominiam ir informaciniam raštingumui. Veikia mokyklos muziejus.

FILOSOFIJA

Mokykimės, kurkime, draugaukime – kelkime bures į gyvenimo vandenyną.

VIZIJA

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija – atvira kaitai mokykla, ugdanti savarankišką, kūrybingą, humanišką asmenybę, bendruomenės narių santykius grindžianti tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pagalbos principais.

MISIJA

  • Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį I-os dalies ugdymą.
  • Ugdyti kūrybinius, socialinius ir emocinius mokinių gebėjimus.
  • Kurti saugią, sveiką, modernią ir estetišką ugdymo(si) aplinką.

Svarbūs įvykiai:
• Mokykla atidaryta – 1991-09-01 (rusų kalba dėstoma vidurinė mokykla)
• Vadovauja direktorius Andreanas Chariutinas – 1991-2003 m.
• Mokykla reorganizuota į dvikalbę vidurinę mokyklą – 1995-09-01 (dalis klasių rusų kalba, dalis lietuvių kalba)
• Mokyklai suteiktas Lietuvos jūrų kapitono Liudviko Stulpino vardas – 1997-12-18
• Mokykla reorganizuota į dvikalbę pagrindinę mokyklą – 2001-04-26
• Mokykla reorganizuota į lietuvių kalba dėstomą pagrindinę mokyklą – 2003-09-01
• Vadovauja direktorė Diana Čedavičienė – nuo 2003-09-01
• Pradedamas įgyvendinti kryptingas meninis (šokio, dailės ir muzikos) ugdymas – 2003/2004 m.m.
• Pradedama įgyvendinti Lions Quest – „Paauglystės kryžkelės“ programa 5-8 klasėse – 2006/2007 m.m.
• Atidarytas muziejus su ekspozicija, skirta kapitonui Liudvikui Stulpinui – 2006 m.
• Pradedama įgyvendinti programa „Antrasis žingsnis“ pradinėse klasėse – 2008/2009 m.m.
• Pakeistas mokyklos pavadinimas į Liudviko Stulpino progimnaziją – 2012-09-01.
• Teikiamas priešmokyklinis ugdymas – 2016-09-01.


Keisti teksto dydį