Dokumentai

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita  (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2020 metų veiklos ataskaita  (Parsisiųsti)

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2019 metų veiklos ataskaita  (Parsisiųsti)

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2018 metų veiklos ataskaita  (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Turizmo renginių organizavimo aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir Progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Pedagogų etikos kodeksas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelio aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

VIP įsivertinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

2021-2022 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 m. veiklos planas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinio elgesio kodeksas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 m. – 2023 m. strateginis veiklos planas (Parsisiųsti)

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2022 m. – 2024 m. strateginis veiklos planas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————


Keisti teksto dydį