Mokyklos veiklos vertinimo, įsivertinimo ir veiklų planavimo sistemos tobulinimas dalyvaujant Erasmus+ programoje

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto „KILK aukštyn – būk Kūrybiškas, Inovatyvus, Lyderiaujantis ir Komunikabilus mokyklos bendruomenės narys“ metu 2021 m. liepos 19-24 d. tobulinau kvalifikaciją dalyvaudama Italijos „Eu-track“ organizacijos kursuose „Mokyklos veiklos planavimo, vertinimo teorija ir metodai“, kurie vyko Teračinos mieste. Kursuose dalyvavo du dalyviai: vienas dalyvis iš Slovėnijos ir aš – iš Lietuvos.

Šių kursų metu buvo pristatyti mokyklos vertinimo, įsivertinimo ir veiklų planavimo sistemos metodai, veiklos, rodikliai ir rezultatai. Pateiktos gairės ugdymo plano rengimui, mokyklos veiklų įsivertinimui. Akcentuota visos mokyklos bendruomenės narių (pedagoginių ir kitų darbuotojų, mokinių ir jų tėvų) dalyvavimo svarba šiose veiklose. Akcentuota, jog svarbu, kad mokyklos planas atliktų šias efektyvios mokyklos funkcijas: tikslinga lyderystė, programos planavimas ir plėtra, tinkama komunikacija, mokytojų paruošimas ir įsitraukimas, intelektualūs mokytojų mokymo iššūkiai, sudaryta tinkama mokymosi aplinka klasėje, teigiama atmosfera, tėvų įtraukimas, įsivertinimas, vertinimas ir pažangumo apskaita, nuoseklumas ir susitarimų laikymasis.

Taip pat buvo organizuota pažintinė ir kultūrinė veikla. Ekskursijos „Atpažinkime istoriją senovės mieste“ metu po Teračinos miesto senamiestį sužinojau ypatingą jo istoriją. Jau 509 m. pr.m.e. miestas pripažino Romos valdžią. Dalyvavau italų liaudies dainų koncerte, kuris vyko gamtoje.

Kursų metu patobulinau žinias, kaip naudoti įvairius įrankius skaityti ir analizuoti vertinimo ir planavimo informaciją, gilinau žinias, kaip parengti mokyklos planą ir organizuoti įsivertinimo procesą. Praktiškai taikėme kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus. Patobulinau strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinę ir pažinimo kompetencijas.

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė

Projekto veikla finansuojama iš Erasmus+Europos Sąjungos švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.


Keisti teksto dydį