Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė

Pirmininko pavaduotoja

Sekretorė

Nariai:

Rima Balkūnė

Ginta Jakiūnienė

Asta Petrulienė

Jolanta Kasperavičienė

Giedrė Stončienė

Svetlana Barsukova

Kristina Razokienė

Rita Gražina Gibiežienė

Daiva Kondrotienė

Sigita Kniukštienė

Diana Čedavičienė, direktorė

Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Žirnova, tikybos mokytoja;

 

psichologė

socialinė pedagogė

psichologė

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

fizinio ugdymo mokytoja

etikos mokytoja

specialioji pedagogė

logopedė

Tėvų tarybos pirmininko pavaduotoja

  

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių priėmimo komisija

Komisijos pirmininkė

Nariai:

Lina Jokūbaitienė

Vida Jablonskienė

Simona Grigaitienė

Sabina Vyšniauskienė

Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja udymui

 

pradinio ugdymo mokytoja

matematikos mokytoja

raštinės administratorė

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos tarybos deleguota Tėvų tarybos atstovė

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė

Komisijos nariai:

Ilona Milkontė

 

Danguolė Laucienė

Renata Juciutė

Jolita Golovataja

 

Irena Savickaja

 

Vida Žirnova

Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė

 

Progimnazijos mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė

Progimnazijos mokinio mama, Tėvų tarybos atstovė

Progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė

Progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Progimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Koordinatorė

Nariai:

Daiva Januškevičienė

Auksė Naujokienė

Valentina Mikalauskienė

Giedrė Stončienė

Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

pradinio ugdymo mokytoja

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

muzikos mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

 

Mokyklos erdvių puošimo darbo grupė

Koordinatorė

Nariai:

Olga Bakševičienė

Virgina Budinavičienė

Jolita Gorskė

Asta Grudzinskienė

Rita Miškinienė

Daiva Januškevičienė

Lina Jokūbaitienė

Monika Kontautaitė

Jolanta Kasperavičienė

Giedrė Stončienė

Virginija Leišienė

Ina Loginova

Vilma Petrauskienė

Giedrė Jonauskienė

Virginija Dambrauskienė

Eglė Riaukienė

Audronė Žukova

Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

technologijų mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

dailės mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

dailės mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

technologijų mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

 

Pedagogu etikos komisija

 Koordinatorė

 Nariai:

Auksė Naujokienė

Eglė Jociuvienė

Rita Miškinienė

Eglė Riaukienė

 Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja

 


Keisti teksto dydį