Lions quest

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje įgyvendinama socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo LIONS QUEST – “Paauglystės kryžkelės” programa 5-8 klasėse, „Laikas kartu“ programa – priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-4 klasėse.

Mokinių mintys apie programą „Paauglystės kryžkelės“: “Liūtukų” pamokos mums padeda suprasti vieniems kitus, moko bendrauti. Šios pamokos šaunios ir įdomios! Programa padeda suprasti, kad tai teisybė apie save, suprasti esančius aplink mane, išsilieti, išsipasakoti, mažiau konfliktų. Padeda pasikeisti pačiam žmogui, moko gerų manierų. Programa labai šauni, įdomi ir visai linksma“.

Programos uždaviniai:
Vykdyti pozityviąją prevenciją.
Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.
Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.
Skatinti mokymąsi per savanorystę.

Formuojami mokinių įgūdžiai:
Atsakomybė;
Sprendimų priėmimas;
Bendravimas;
Tikslų išsikėlimas;
Bendradarbiavimas;
Emocijų valdymas;
Gebėjimas identifikuoti problemas bei jas spręsti;
Mokymasis per savanorystę;
Asmeninių santykių stiprinimas;
Šeimos vertinimas.

Skatinamosios vertybės:
Savidrausmė;
Sveika gyvensena be narkotikų;
Pagarba sau ir kitiems;
Gerumas;
Įsipareigojimas šeimai;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Drąsa;
Pagalba kitiems.

Programos sudedamosios dalys:
Pirmas modulis. Įžengiant į paauglystę. Paauglystės kelionės.
Antras modulis. Pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžiai.
Trečias modulis. Emocijų valdymas.
Ketvirtas modulis. Ryšiai su bendraamžiais.
Penktas modulis. Šeimos santykiai.
Šeštas modulis. Išmintingi pasirinkimai.
Septintas modulis. Sveika gyvensena.
Apibendrinimas. Galimybių atskleidimas.

„Ko reikia kiekvienam vaikui – tai nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis, sveikos pradžios sveikai ateičiai, vertingų įgūdžių, kuriuos suteikia efektyvus mokymas, galimybės pajausti bendruomenės palankumą savanoriškai jai padedant”. Rikas Litlis, QUEST programos kūrėjas.

Daugiau informacijos apie šią programą rasite www.lions-quest.lt

 Informaciją parengė mokyklos direktorė Diana Čedavičienė ir etikos mokytoja Kristina Razokienė


Keisti teksto dydį