Nuotolinis mokymas

Rekomendacijos tėvams dėl saugumo internete

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete

Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Progimnazijos administracijos, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų kontaktai, konsultacijų laikas mokantis nuotoliniu būdu

Zoom programos diegimas ir naudojimas (atnaujinta 2020-04-07)

———————————————————————————————————————————————

Office_365

 

 

Prisijungimas prie Office 365 sistemos

Teams apžvalga (lietuviškai) (video)

Kaip prisijungti prie savo „Office 365“ paskyros (video)

Prisijungimo vardai ir slaptažodžiai

Office 365 dokumentai

Teams video pamokos lietuviškai

Astos Jankauskienės mokomoji medžiaga (1-13 psl. – Onedrive, 14-35 psl. – Teams)

———————————————————————————————————————————————-

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

   1-4 kl., pradinis ugdymas
5-8 kl., pagrindinis ugdymas
 9-10 kl., pagrindinis ugdymas
11-12 kl., vidurinis ugdymas  
   Dorinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Dorinis ugdymas
   Lietuvių kalba
Kalbos
Kalbos
Kalbos
   Užsienio kalba
Matematika ir informacinės technologijos
Matematika ir informacinės technologijos
Matematika 
   Matematika
Gamtamokslinis ugdymas
Gamtamokslinis ugdymas
Informacinės technologijos
   Pasaulio pažinimas
Socialinis ugdymas
Socialinis ugdymas
Gamtamokslinis ugdymas
   Dailė ir technologijos
Meninis ugdymas
Meninis ugdymas
Socialinis ugdymas
   Muzika
Technologijos,  kūno kultūra, žmogaus sauga
Technologijos,  kūno kultūra, žmogaus sauga
Meninis ugdymas ir technologijos
   Fizinis ugdymas
Įtraukusis ugdymas
Įtraukusis ugdymas 
Fizinis ugdymas
   Įtraukusis ugdymas
Žmogaus sauga


Keisti teksto dydį