Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Ginta Jakiūnienė

Konsultacijų laikas
Pirmadienis    9.00-14.00
Antradienis     9.00-14.00
Trečiadienis    9.00-14.00
Ketvirtadienis  9.00-14.00
Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai

243 kabinetas
TAMO (Mokyklos vadovybė-Ginta Jakiūnienė)
el.paštas- s.ginta@gmail.com

Socialinio pedagogo veiklos paskirtis– padėti mokiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Socialinio pedagogo veikla:

  1. dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo kvaišalų, patiriančiais smurtą, vykdo elgesio bei kitų problemų sprendimo prevenciją.
  3. padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
  4. inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  5. bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  6. palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
  7. atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Keisti teksto dydį