Vadovai

IMG_0290__

Direktorė
Vardas, pavardė
Diana Čedavičienė
Išsilavinimas
1983 – 1986 m.
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
Įgyta pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybė
2001– 2002 m.
Klaipėdos universitetas Kvalifikacijos kėlimo institutas
Įgyta anglų kalbos pradinėje mokykloje mokytojo profesinė kvalifikacija
Darbo patirtis
1986 – 2000 m.
Klaipėdos „Versmės“ vidurinė mokykla
Pradinių klasių mokytoja
Nuo 2000 m.
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 2003 m.
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokykla
Direktorė, anglų kalbos mokytoja pradinėse klasėse
Kvalifikacija
1996-06-26
Pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
2011-12-27
Pirmoji vadybos kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IMG_0238 (Custom)

Vardas, pavardė
Ilona Simanaitienė
Išsilavinimas
1982 – 1987 m.
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas
Įgyta vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybė
Darbo patirtis
1986 – 1987 m.
Trakų rajono Kazokiškių nepilna vidurinė mokykla
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
1987 – 1992 m.
Trakų rajono pionierių namai
Metodininkė
1992 – 1994 m.
Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Nuo 1994 m.
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla
Lietuvių kalbos mokytoja
Nuo 2007 m
Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui
Nuo 2017 m
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kvalifikacija
1996-05-20
Vyresniojo lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacinė kategorija
2016-12-21
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IMG_0236 (Custom)

Vardas, pavardė
Rasa Krutinienė
Išsilavinimas
1981 – 1986 m.
Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai
Įgyta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo (teatro meno) metodininko specialybė
Darbo patirtis
1986 – 1992 m.
Šilutės pagrindinė mokykla
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Nuo 1992 m.
Klaipėdos 28-oji vidurinė mokykla, dabar Liudviko Stulpino progimnazija
Lietuvių kalbos mokytoja
Nuo 2004 m
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kvalifikacija
1999-11-26
Lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
2012-12-19
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

renata

Vardas, pavardė  
Renata Černiauskienė
Išsilavinimas
2003-2007 m.
Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas
Įgytas lietuvių filologijos ir režisūros bakalauras
2007-2009 m.
Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas
Įgytas menotyros magistras
2009-2010 m.
 Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas
Įgyta mokytojo profesinė kvalifikacija
Darbo patirtis
2007-2008 m.
Klaipėdos universitetas Studentų priėmimo komisija
Sekretorė
2007-2008 m.
Klaipėdos Prano Mašioto vidurinė mokykla
Neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja
2007-2008 m.
Klaipėdos ,,Gilijos“ pradinė mokykla
Neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja
2008-2018 m.
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Neformaliojo vaikų švietimo koordinatorė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
2016-2017 m.
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras
Metodinio darbo vadovė
Kvalifikacija
2012 m.
Įgyta neformaliojo vaikų švietimo vyresniosios mokytojos kvalifikacija

 


Keisti teksto dydį