Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro po 2 mokinius iš 5-8 klasių: seniūnas ir klasės susirinkime atviru balsavimu išrinktas mokinys.

 

Mokinių taryba:

–  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

–  teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

–  organizuoja savanorių judėjimą;

–  atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

–  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

–  dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

–  svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klusimus.

 

Mokinių tarybos sudėtis 2021-2021m.m. (peržiūrėti)


Keisti teksto dydį